Vi mener

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar vedrørende udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar vedrørende udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen

Det bærende princip for dansk drikkevandsforsyning bør være at levere rent drikkevand uden forureninger. Det og andre pointer fremhæver DMT i det netop afgivne høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen. Læs hele høringssvaret her.

DMT i Politiken: Potentiale for dansk vandeksport eroderes af forældede love

DMT i Politiken: Potentiale for dansk vandeksport eroderes af forældede love

I DAG ER DET FN'S INTERNATIONALE VANDDAG, OG DET MARKERER FLERE AF Dansk Miljøteknologis bestyrelsesmedlemmer med en kronik i Politiken, der påpeger vigtigheden af ny konkret lovgivning, hvis vi skal kunne værne om den danske… Læs mere

Kom til konference om beskyttelse af havmiljøet

Kom til konference om beskyttelse af havmiljøet

Den 11. april stiller vi sammen med Rådet for Grøn Omstilling skarp på, hvordan vi sikrer et rent havmiljø. Arrangementet er gratis og afholdes i Ingeniørhuset IDA.

DMT afholder online medlemsmøde om PFAS d. 27. marts 2023

DMT afholder online medlemsmøde om PFAS d. 27. marts 2023

Som opfølgning på vores topmøde og den aktuelle debat om PFAS på både samråd og i medier afholder DMT medlemsmøde om teknologiske muligheder og udfordringer ift. PFAS oprensning. Læs mere her.

Konference om klimatilpasning d. 23. maj 2023

Konference om klimatilpasning d. 23. maj 2023

Vandvisionen, som DMT er en del af, afholder konference om innovationsbehov og eksportpotentialer ved klimatilpasning. Se programmet for konferencen og tilmeld dig her.

Dansk Miljøteknologi i Altinget om den manglende danske implementering af EU's drikkevandsdirektiv

Dansk Miljøteknologi i Altinget om den manglende danske implementering af EU's drikkevandsdirektiv

Der er mange udeståender, før drikkevandsdirektivet kan betragtes som implementeret i dansk lov, og fra DMT skal der lyde en stor opfordring til at få gang i arbejdet. Læs hele indlægget her.

Høringssvar om recirkulering af procesluft i industrien

Høringssvar om recirkulering af procesluft i industrien

Overordnet er vi tilfredse med at recirkulering nu bliver muligt - men lad os nu udnytte det fulde potentiale

Eksportstatistikkerne for danske vand- og renluftteknologier er nu offentlige

Eksportstatistikkerne for danske vand- og renluftteknologier er nu offentlige

Eksporten af danske vandteknologier er fortsat opadgående, om end den ikke helt flugter med den generelle vareeksport. Omvendt stagnerer eksporten af renluft-teknologier. Se de mere dybdegående notater her.

Program for miljø og klimapolitisk topmøde i Dansk Miljøteknologi

Program for miljø og klimapolitisk topmøde i Dansk Miljøteknologi

Vi kan nu løfte sløret for et spændende program til vores topmøde. Vi glæder os til at se dig til en spændende dag i miljøteknologiens tegn! HUSK AT TILMELDE DIG

Recirkulering af procesluft: en realitet efter pres fra DMT 

Recirkulering af procesluft: en realitet efter pres fra DMT 

Snart er det slut med at fyre for gråspurvene, hvilket er en glædelig nyhed for energiforbruget, klimaet og for salget af ventilationsløsninger med genanvendelse. Læs mere her.