Arkiv

Miljøminister Magnus Heunicke og forsyningsordfører Lea Wermelin er nogle af gæsterne til Dansk Miljøteknologis årsmøde - tilmeldingen er nu åben

Miljøminister Magnus Heunicke og forsyningsordfører Lea Wermelin er nogle af gæsterne til Dansk Miljøteknologis årsmøde - tilmeldingen er nu åben

Programmet for Dansk Miljøteknologis Årsmøde d. 22. juni er på plads og tilmeldingen er åben. Der er et begrænset deltagerantal, så meld jer til hurtigt.

Dansk Miljøteknologi søger en ny miljøpolitisk medarbejder

Dansk Miljøteknologi søger en ny miljøpolitisk medarbejder

Kunne et job hos os mon lokke? Der sker meget i vores lille forening, og derfor søger vi nu en ny miljøpolitisk konsulent. Det er en mulighed for at arbejde med en bred portefølje af… Læs mere

Altinget på baggrund af en henvendelse fra DMT: Nye skibe er langt fra at overholde krav til luftforurening

Altinget på baggrund af en henvendelse fra DMT: Nye skibe er langt fra at overholde krav til luftforurening

Dansk Miljøteknologi har haft en god dialog med Altinget, der nu har skrevet en artikel, der sætter spot på problemstillingen om, at store, nybyggede skibe har alt for høje udledninger af NOx, hvilket både er… Læs mere

DMT til rundbordsdialog med Alternativets Torsten Gejl

DMT til rundbordsdialog med Alternativets Torsten Gejl

DMT har været på Christiansborg og aflevere en række budskaber og konkrete input til Torsten Gejl, som Alternativet kan tage med i deres arbejde med et politisk udspil med fokus på identifikation af problemer og… Læs mere

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar vedrørende udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen

Dansk Miljøteknologi har afgivet høringssvar vedrørende udkast til ændring af drikkevandsbekendtgørelsen

Det bærende princip for dansk drikkevandsforsyning bør være at levere rent drikkevand uden forureninger. Det og andre pointer fremhæver DMT i det netop afgivne høringssvar til drikkevandsbekendtgørelsen. Læs hele høringssvaret her.

DMT i Politiken: Potentiale for dansk vandeksport eroderes af forældede love

DMT i Politiken: Potentiale for dansk vandeksport eroderes af forældede love

I DAG ER DET FN'S INTERNATIONALE VANDDAG, OG DET MARKERER FLERE AF Dansk Miljøteknologis bestyrelsesmedlemmer med en kronik i Politiken, der påpeger vigtigheden af ny konkret lovgivning, hvis vi skal kunne værne om den danske… Læs mere

Kom til konference om beskyttelse af havmiljøet

Kom til konference om beskyttelse af havmiljøet

Den 11. april stiller vi sammen med Rådet for Grøn Omstilling skarp på, hvordan vi sikrer et rent havmiljø. Arrangementet er gratis og afholdes i Ingeniørhuset IDA.

DMT afholder online medlemsmøde om PFAS d. 27. marts 2023

DMT afholder online medlemsmøde om PFAS d. 27. marts 2023

Som opfølgning på vores topmøde og den aktuelle debat om PFAS på både samråd og i medier afholder DMT medlemsmøde om teknologiske muligheder og udfordringer ift. PFAS oprensning. Læs mere her.

Konference om klimatilpasning d. 23. maj 2023

Konference om klimatilpasning d. 23. maj 2023

Vandvisionen, som DMT er en del af, afholder konference om innovationsbehov og eksportpotentialer ved klimatilpasning. Se programmet for konferencen og tilmeld dig her.

Dansk Miljøteknologi i Altinget om den manglende danske implementering af EU's drikkevandsdirektiv

Dansk Miljøteknologi i Altinget om den manglende danske implementering af EU's drikkevandsdirektiv

Der er mange udeståender, før drikkevandsdirektivet kan betragtes som implementeret i dansk lov, og fra DMT skal der lyde en stor opfordring til at få gang i arbejdet. Læs hele indlægget her.